Wyjatek w pliku: /home/studione/domains/bialkatatrzanskanoclegi.pl/public_html/engine/main_model.php, linia: 85
Blad skladni: SELECT o.id, o.nazwa, o.ulica, o.ulica_nr, o.kod_pocztowy, o.poczta, o.miasto, o.tel_stac, o.tel_kom, o.typ_konta, oo.urls, oo.images, oo.description, a.nazwa alias, o.subkat1, o.subkat2, m.city_seo, m.id city_id #, k.subcat_name kategoria, k.subkat_nazwa cat_alias FROM obiekty o LEFT JOIN obiekty_opis oo ON o.id = oo.id_obiektu LEFT JOIN aliasy a ON o.id = a.id_uzytkownika LEFT JOIN miasta m ON o.miasto1 = m.id #LEFT JOIN # subkategorie k ON o.subkat1 = k.subcat_id WHERE o.id IN (2141) GROUP BY o.id ORDER BY FIELD(o.id, 2141)
Wyjatek w pliku: /home/studione/domains/bialkatatrzanskanoclegi.pl/public_html/engine/driver/mysql.php, linia: 67
Blad skladni: SELECT o.id, o.nazwa, o.ulica, o.ulica_nr, o.kod_pocztowy, o.poczta, o.miasto, o.tel_stac, o.tel_kom, o.typ_konta, oo.urls, oo.images, oo.description, a.nazwa alias, o.subkat1, o.subkat2, m.city_seo, m.id city_id #, k.subcat_name kategoria, k.subkat_nazwa cat_alias FROM obiekty o LEFT JOIN obiekty_opis oo ON o.id = oo.id_obiektu LEFT JOIN aliasy a ON o.id = a.id_uzytkownika LEFT JOIN miasta m ON o.miasto1 = m.id #LEFT JOIN # subkategorie k ON o.subkat1 = k.subcat_id WHERE o.id IN (2141) GROUP BY o.id ORDER BY FIELD(o.id, 2141)